Den
otevřených
dveří
10. a 11. 11. 2023

image
image
Jdeme na to?
image

Výsledky JPZ 2023

PŘIJATÍ UCHAZEČI

Na základě zveřejněných výsledků potvrdí přijatí uchazeči svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (do 16. 5. 2023). Zápisový lístek odevzdejte prosím na Vámi vybrané škole co nejdříve – celý proces se tím výrazně zkrátí a pro mnohé i zjednoduší. Děkujeme.

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI

Nepřijatým uchazečům bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí, které si může zákonný zástupce uchazeče vyzvednout následující den po zveřejnění výsledků (sobota 29. 4. 2023) do 16.00 hodin v kanceláři školy. Nevyzvednutá rozhodnutí pak budou rozeslána doporučeně poštou.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Pro možnost dodatečného přijetí je nezbytné, aby každý nepřijatý uchazeč podal toto odvolání v uvedené lhůtě.

Vysledky_PS_JPZ2023_final Vysledky_G8_JPZ2023_final Vysledky_G4_JPZ2023_final

Dvě školy, pět oborů, nespočet možností

Otevírané obory

MGSZŠVOŠZV – spojení písmen odkazuje k jednotlivým částem školy. Všechny mají svou důležitost a hodnotu a dohromady tvoří jedinečný celek. Spojují je nejen desítky let úspěchů a tradic, ale především odhodlání se neustále zlepšovat a posouvat kupředu. Pro své žáky a studenty se snažíme vytvářet ty nejlepší podmínky a příležitosti pro jejich studijní i osobní rozvoj. Usilujeme o to, aby se naši žáci a studenti vzdělávali v bezpečném a podnětném prostředí, aby věděli, že jsme tu pro ně a vždy, když je to potřeba, jsme připraveni jim pomoci. Škola nejsou jen učebnice a sešity, zkoušení a písemky, obědy a přezůvky. Jsou to hlavně žáci, studenti, jejich učitelé a také jejich rodiče a jejich společná práce a úsilí, radosti i trápení, podpora a pochopení. Na naší škole je každý důležitý.

Osmileté
gymnázium

denní studium
8 let
zakončeno maturitou

předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30

Více

Čtyřleté
gymnázium

denní studium
4 roky
zakončeno maturitou

předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 90

Více

Praktická
sestra

denní studium
4 roky
zakončeno maturitou

předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60

Více

Ošetřovatel

denní studium
3 roky
zakončeno výučním listem

předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 25

Více

Diplomovaná
všeobecná
sestra

denní/kombinované
3 roky / 3,5 roku
zakončeno absolutoriem

předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60

Více

Přijímací řízení

Střední škola a víceleté gymnázium

Vyhlášení přijímacího řízení

Podle § 60 č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlašuje ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023, jednotná kritéria pro všechny uchazeče v jednotlivých oborech a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání takto:

Obor1. termín2. termín
Čtyřleté gymnázium 13. dubna 14. dubna
Praktická sestra 13. dubna
14. dubna
Osmileté gymnázium 17. dubna  18. dubna
Ošetřovatel Bez přijímacích zkoušek

Náhradní termíny: 10. a 11. května 2023

 

 

2. kolo přijímacího řízení - obor Ošetřovatel

Uzávěrka přihlášek 26. května 2023. 

Zveřejnění výsledků 31. května 2023

Kritéria přijímacího řízení jsou stejná jako v 1. kole přijímacího řízení. 

imageVyhlášení I. kola přijímacího řízení

Přihlášky ke studiu

Přihlášky se doručují do 1. března 2023 řediteli školy.

Podrobné informace k průběhu přijímaní uchazečů o studium v jednotlivých oborech naleznete v přiložených dokumentech.

K přihlášce na obory Praktická sestra a Ošetřovatel je potřeba přiložit také závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Ke stažení naleznete níže formuláře přihlášek ve formátech XLS a PDF.

imagePřihlášky ke stažení

Vyšší odborná škola

Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení
do 1. ročníku a vyššího ročníku VOŠZ            pro školní rok 2023/2024

Vyhlášení přijímacího řízení ZDE

Obor: Diplomovaná všeobecná sestra

Forma vzdělávání: denní i kombinovaná

Uzávěrka je 6. září 2023. 

Kritéria přijímacího řízení

1.ročník - kombinovaná

vyšší ročník - kombinovaná

vyšší ročník - denní

imageVyhlášení I. kola přijímacího řízení

Přihláška ke vzdělávání

Ke stažení

Uzávěrka přihlášek nejpozději do 6. 9. 2023 do 12.00 hodin. 

Žádost o přijetí do vyššího ročníku

Ke stažení

Uzávěrka žádostí nejpozději do 6. 9. 2023. 

Školné

Roční školné činí 3000,- Kč, hradí se ve dvou splátkách (splátka za zimní období se hradí do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí, splátka za letní období do 15.2.)

imagePřihlášky ke stažení
IMG_5995

Buďte připraveni

Přípravné online kurzy

Přípravné kurzy probíhají kombinovanou formou - online (videolekce v prostředí Moodle) a prezenčně (konzultace ve škole). Připraven je zvlášť kurz pro uchazeče z 9. třídy ZŠ a pro uchazeče z 5. třídy ZŠ. Jedná se o kurzy na jednotné přijímací zkoušky pro žáky hlásící se na jakoukoliv školu.

 

Cena

500,- Kč za 8 lekcí včetně online materiálů

 

Rozsah přípravných kurzů

Český jazyk a literatura - 4 lekce

Matematika - 4 lekce

 

Forma

Kombinovaná - online a prezenční

 

Termíny

únor až duben 2023

 

Uzávěrka přihlášek: 2. 2. 2023

Přihlašovací formulář
Typ kurzu

Takhle to u nás vypadá

Celá fotogalerie

Nenašli jste, co jste hledali?

Podívejte se na celý web MGSZŠVOŠZV Přejít na web

Nebo nás kontaktujte

Kontaktní formulář

Studijní oddělení MGV 575 750 333
posta@mgvsetin.cz

Studijní oddělení SZŠ 575 750 344
szs@mgvsetin.cz

Adresa Masarykovo gymnázium,
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Vsetín
Tyršova 1069
755 01 Vsetín