Může to být
i tvoje škola.

image
image
Jdeme na to?
image

Výsledkypřijímacího řízení

Gymnázium - čtyřleté Gymnázium - osmileté Praktická sestra Ošetřovatel Diplomovaná všeobecná sestra - denní Diplomovaná všeobecná sestra - kombinované

Dvě školy, pět oborů, nespočet možností

Otevírané obory

MGSZŠVOŠZV – spojení písmen odkazuje k jednotlivým částem školy. Všechny mají svou důležitost a hodnotu a dohromady tvoří jedinečný celek. Spojují je nejen desítky let úspěchů a tradic, ale především odhodlání se neustále zlepšovat a posouvat kupředu. Pro své žáky a studenty se snažíme vytvářet ty nejlepší podmínky a příležitosti pro jejich studijní i osobní rozvoj. Usilujeme o to, aby se naši žáci a studenti vzdělávali v bezpečném a podnětném prostředí, aby věděli, že jsme tu pro ně a vždy, když je to potřeba, jsme připraveni jim pomoci. Škola nejsou jen učebnice a sešity, zkoušení a písemky, obědy a přezůvky. Jsou to hlavně žáci, studenti, jejich učitelé a také jejich rodiče a jejich společná práce a úsilí, radosti i trápení, podpora a pochopení. Na naší škole je každý důležitý.

Osmileté
gymnázium

denní studium
8 let
zakončeno maturitou

předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30

Více

Čtyřleté
gymnázium

denní studium
4 roky
zakončeno maturitou

předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 90

Více

Praktická
sestra

denní studium
4 roky
zakončeno maturitou

předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60

Více

Ošetřovatel

denní studium
3 roky
zakončeno výučním listem

předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 25

Více

Diplomovaná
všeobecná
sestra

denní/kombinované
3 roky / 3,5 roku
zakončeno absolutoriem

předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60

Více

Přijímací řízení

Střední škola a víceleté gymnázium

Vyhlášení přijímacího řízení

Podle § 60 č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlašuje ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022, jednotná kritéria pro všechny uchazeče v jednotlivých oborech a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání takto:

Obor1. termín2. termín
Čtyřleté gymnázium 3. května 4. května
Praktická sestra 3. května
4. května
Osmileté gymnázium 5. května  6. května
Ošetřovatel Bez přijímacích zkoušek

Náhradní termíny: 2. a 3. června 2021

Informace o testování u přijímacích zkoušek naleznete ZDE.

imageVyhlášení I. kola přijímacího řízení

Přihlášky ke studiu

Přihlášky se doručují do 1. března 2021 řediteli školy.

Podrobné informace k průběhu přijímaní uchazečů o studium v jednotlivých oborech naleznete v přiložených dokumentech.

K přihlášce na obory Praktická sestra a Ošetřovatel je potřeba přiložit také závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Ke stažení naleznete níže formuláře přihlášek ve formátech XLS a PDF.

imagePřihlášky ke stažení

Vyšší odborná škola

Kritéria přijímacího řízení

Vyhlášení přijímacího řízení


Informace o testování u přijímacích zkoušek naleznete ZDE.

imageVyhlášení I. kola přijímacího řízení

Přihlášky ke studiu do 1. ročníku

Ke stažení

Přihlášky ke studiu do vyššího ročníku

Ke stažení

Školné

Roční školné činí 3000,- Kč, hradí se ve dvou splátkách (splátka za zimní období se hradí do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí, splátka za letní období do 15.2.)

imagePřihlášky ke stažení
IMG_5995

Buďte připraveni

Přípravné online kurzy

Přípravné kurzy proběhnou letos v režimu online. Jejich součástí budou videohodiny a následné konzultace. Připraven je zvlášť kurz pro uchazeče hlásící se z 9. třídy ZŠ a pro uchazeče hlásící se z 5. třídy ZŠ.

Cena 400,- Kč za 8 lekcí včetně online konzultací. Bližší informace k platbě bude obratem zaslána e-mailem.

Rozsah přípravných kurzů Český jazyk a literatura - 4 lekce
Matematika - 4 lekce

Forma Vždy v pátek bude pro přihlášené účastníky zveřejněna jedna videolekce z matematiky a jedna z českého jazyka. Tyto lekce si může následně každý prohlédnout dle svých individuálních časových možností (samozřejmě i opakovaně). V následujícím týdnu pak proběhne v předem určeném čase k dané lekci společná online konzultace, ke které se bude moci každý přihlášený účastník opět připojit. Chystáme pro vás užitečné odkazy, samostatnou domácí přípravu a další. Veškeré doplňující informace o formě online kurzu budou upřesněny uchazečům e-mailem.

Termíny 26.2. – 5.3. – 19.3. – 26.3.

Uzávěrka přihlášek je ve středu 24. února 2021.

Přihlašovací formulář
Typ kurzu

Takhle to u nás vypadá

Celá fotogalerie

Nenašli jste, co jste hledali?

Podívejte se na starý web MGSZŠVOŠZV Přejít na web

Nebo nás kontaktujte

Kontaktní formulář

Studijní oddělení MGV 575 750 333
posta@mgvsetin.cz

Studijní oddělení SZŠ 575 750 344
szs@mgvsetin.cz

Adresa Masarykovo gymnázium,
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Vsetín
Tyršova 1069
755 01 Vsetín