Výsledky
JPZ 2024
jsou
zveřejněny.

image
image
Jdeme na to?
image

Výsledky přijímacího řízení 2024

Vysledky_G8_JPZ2024_final Vysledky_G4_JPZ2024_final Vysledky_OSE_JPZ2024_final Vysledky_PS_JPZ2024_final

Dvě školy, pět oborů, nespočet možností

Otevírané obory

MGSZŠVOŠZV – spojení písmen odkazuje k jednotlivým částem školy. Všechny mají svou důležitost a hodnotu a dohromady tvoří jedinečný celek. Spojují je nejen desítky let úspěchů a tradic, ale především odhodlání se neustále zlepšovat a posouvat kupředu. Pro své žáky a studenty se snažíme vytvářet ty nejlepší podmínky a příležitosti pro jejich studijní i osobní rozvoj. Usilujeme o to, aby se naši žáci a studenti vzdělávali v bezpečném a podnětném prostředí, aby věděli, že jsme tu pro ně a vždy, když je to potřeba, jsme připraveni jim pomoci. Škola nejsou jen učebnice a sešity, zkoušení a písemky, obědy a přezůvky. Jsou to hlavně žáci, studenti, jejich učitelé a také jejich rodiče a jejich společná práce a úsilí, radosti i trápení, podpora a pochopení. Na naší škole je každý důležitý.

Osmileté
gymnázium

denní studium
8 let
zakončeno maturitou

předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30

Více

Čtyřleté
gymnázium

denní studium
4 roky
zakončeno maturitou

předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 90

Více

Praktická
sestra

denní studium
4 roky
zakončeno maturitou

předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60

Více

Ošetřovatel

denní studium
3 roky
zakončeno výučním listem

předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 25

Více

Diplomovaná
všeobecná
sestra

denní/kombinované
3 roky / 3,5 roku
zakončeno absolutoriem

předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60

Více

Přijímací řízení

Střední škola a víceleté gymnázium

Vyhlášení přijímacího řízení

Podle § 60 č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění bude 1. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku, jednotná kritéria pro všechny uchazeče v jednotlivých oborech a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání pro školní rok 2024/2025 vyhlášeno v řádném termínu, a to do 31. 1. 2024. Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 stanovilo mezitím MŠMT ČR takto:

Obor1. termín2. termín
Čtyřleté gymnázium 12. dubna 15. dubna
Praktická sestra 12. dubna
15. dubna
Osmileté gymnázium 16. dubna 17. dubna
Ošetřovatel Bez přijímacích zkoušek

Náhradní termíny: 29. a 30. dubna 2024 

Další důležité termíny:
13. a 14. května 2024

Nahlížení do spisu (možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí) v kanceláři školy od 8.00 do 11.00 hodin, event. dle přechozí domluvy. 

15. května 2024
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení na informační tabuli školy a na webových stránkách.

 

imageVyhlášení I. kola přijímacího řízení

Přihlášky ke studiu

V letošním roce dochází k několika změnám. Hlavní novinkou je digitalizace přijímacího řízení, která má urychlit proces přijímaní a usnadnit dostupnost informací. Nově je také potřeba uvádět na přihlášce školy a obory v pořadí dle přednostní volby. Dále se navyšuje počet přihlášek do všech oborů (max. 3 obory bez talentové zkoušky + 2 obory s talentovou zkouškou). A konečně přihlášky se podávají do 20. února.

Aktuální informace k celkové podobě přijímacího řízení včetně všech formulářů ke stažení naleznete na webových stránkách přihlášky na střední a na stránkách MŠMT.

K přihlášce na obory Praktická sestra a Ošetřovatel je potřeba přiložit také závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Veškeré potřebné formuláře ke stažení naleznete níže ve formátech XLS a PDF.

imageFormuláře ke stažení

Vyšší odborná škola

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení
pro školní rok 2024/2025

Nabízíme obor: Diplomovaná všeobecná sestra

Forma vzdělávání: denní i kombinovaná

Uzávěrka přihlášek je 31. května 2024. 

Vyhlášení přijímacího řízení

Kritéria PŘ - 1. ročník denní forma

Kritéria PŘ - 1. ročník kombinovaná forma

Informace o přijímání do vyššího ročníku (pro zdravotnické záchranáře, porodní asistentky, dětské sestry)

imageVyhlášení I. kola přijímacího řízení

Přihláška ke vzdělávání

Ke stažení

Žádost o přijetí do vyššího ročníku

(pro absolventy oboru Zdravotnický záchranář/Porodní asistentka/Dětská sestra)

 

Ke stažení

Poplatek

Administrativní poplatek ve výši 500,- Kč je nutno uhradit spolu s podáním přihlášky/žádosti. 

Školné

Roční školné činí 3000,- Kč, hradí se ve dvou splátkách (splátka za zimní období se hradí do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí, splátka za letní období do 15.2.)

imageFormuláře ke stažení
IMG_5995

Buďte připraveni

Přípravné kurzy

Přípravné kurzy probíhají kombinovanou formou - online (videolekce v prostředí Moodle) a prezenčně (konzultace ve škole). Připraven je zvlášť kurz pro uchazeče z 9. třídy ZŠ a pro uchazeče z 5. třídy ZŠ. Jedná se o kurzy na jednotné přijímací zkoušky pro žáky hlásící se na jakoukoliv školu.

 

Cena

500,- Kč za 8 lekcí včetně online materiálů

 

Rozsah přípravných kurzů

Český jazyk a literatura - 4 lekce

Matematika - 4 lekce

 

Forma

Kombinovaná - online a prezenční

 

Termíny

únor až duben 2024

 

Uzávěrka přihlášek: KAPACITA KURZŮ NAPLNĚNA

Přihlašovací formulář
Typ kurzu

Takhle to u nás vypadá

Celá fotogalerie

Nenašli jste, co jste hledali?

Podívejte se na celý web MGSZŠVOŠZV Přejít na web

Nebo nás kontaktujte

Kontaktní formulář

Studijní oddělení MGV 575 750 333
posta@mgvsetin.cz

Studijní oddělení SZŠ 575 750 344
szs@mgvsetin.cz

Adresa Masarykovo gymnázium,
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Vsetín
Tyršova 1069
755 01 Vsetín